4 τρόποι για να κάνετε τα 25 ευρώ πάνω από 2000 - μέρος 2ο!

Ονειρο του κάθε παίκτη είναι να κερδίσει ένα πολύ μεγάλο ποσό, ρισκάροντας ένα σχετικά μικρό κεφάλαιο.

 


betting_theory

Οι περισσότεροι όμως επιλέγουν λάθος τρόπο, με αποτέλεσμα να χάνουν διαρκώς, να απογοητεύονται και στο τέλος να γνωρίζουν μεγάλες οικονομικές απώλειες.

 

Στο σημερινό δεύτερο μέρος του αφιερώματος σε στρατηγικές με υψηλά κέρδη, υπάρχουν τέσσερις τρόποι που με κόστος από 16,5 ευρώ έως και 33 ευρώ αποφέρουν στην απόλυτη επαλήθευση τους μέχρι και 4253 ευρώ!

 

Το μεγάλο πλεονέκτημα των στρατηγικών αυτών είναι ότι αποφέρουν μεγάλα κέρδη ακόμα και αν υπάρξουν αποτυχίες στην πρόβλεψη.

 

Δεν ζητάμε δηλαδή απόλυτη επαλήθευση, ενώ συνήθως ακόμα και η ελάχιστη επαλήθευση αυτών που ζητάμε, είτε μας δίνει κάποια κέρδη παραπάνω από το αρχικό κεφάλαιό μας, είτε μας επιστρέφει ένα μέρος του πονταρίσματος μας.

 

Πρόταση μας είναι να εφαρμόσετε τη στρατηγική της αρεσκείας σας, αυτή που ταιριάζει περισσότερο στις προβλέψεις σας και να την ακολουθήσετε σε μόνιμη βάση και σε ευρύ χρονικό πεδίο, πάντα με σταθερό ποντάρισμα.

 

Οι επιθετικές στρατηγικές κρίνονται σε βάθος χρόνου αφού στοχεύουν σε μεγάλη αύξηση του κεφαλαίου, ενώ κατά περιόδους είναι αρκετά πιθανό να έχετε μικρότερες από το απόλυτο επιτυχίες, οι οποίες και πάλι θα σας δίνουν υψηλά κέρδη.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 

Επιλέγουμε οκτώ ημίχρονα-τελικά, τα τέσσερα στο Χ-1 με απόδοση 4,50 και τα υπόλοιπα τέσσερα στο 2-1 με απόδοση 25,00. Ζητάμε τις δυάδες επιλέγοντας τον κωδικό 2 και βάζουμε πολλαπλασιαστή 3 (0,75 ευρώ ανά στήλη). Οι στήλες είναι 28 και το συνολικό κόστος φτάνει τα 21 ευρώ.

 

Αν περάσουν στη χειρότερη περίπτωση δύο Χ-1, τότε παίρνουμε 15,19 ευρώ, ενώ με δύο 2-1 το κέρδος φτάνει τα 468,75 ευρώ. Ενα Χ-1 και ένα 2-1 μας δίνουν 84,38 ευρώ στην τσέπη μας.

 

Στις τρεις επαληθεύσεις, αν βγουν δύο Χ-1 και ένα 2-1 θα έχουμε κέρδη 183,95 ευρώ, ενώ αν βγουν ένα Χ-1 και δύο 2-1 θα έχουμε κέρδη 637,51 ευρώ. Αν πάλι έχουμε τρία Χ-1 το ποσό κέρδους φτάνει τα 45,57 ευρώ και αν έχουμε τρία 2-1 το ποσό κέρδους φτάνει τα 1406,25 ευρώ.

 

Εάν επαληθευθούν και τα οκτώ σημεία οι δυάδες μας αποφέρουν 4253,63 ευρώ.   

 

ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 

Επιλέγουμε τρεις αγώνες με σκορ 2-1 και απόδοση περίπου 9,00 και ζητάμε μία, δύο ή τρεις εμφανίσεις. Βάζουμε τον πολλαπλασιαστή 12 και το κόστος των επτά στηλών θα φτάσει τα 21 ευρώ.

 

Με επαλήθευση τους ενός σκορ τα κέρδη μας θα είναι 27 ευρώ, ενώ αν περάσουν δύο σκορ θα κέρδη μας θα είναι 297 ευρώ (54 από τις δύο μονές επιλογές και 243 ευρώ από τη δυάδα).

 

Αν περάσουν και τα τρία σκορ το σύστημα πιάνει μια τριάδα με κέρδη 2187 ευρώ, τρεις δυάδες με κέρδη 729 ευρώ και τρεις μονές επιτυχίες με κέρδη 81 ευρώ. Συνολικό κέρδος 2997 ευρώ.

 

ΕΚΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 

Στην έκτη στρατηγική επιλέγουμε τέσσερις αγώνες στους οποίους ζητάμε να σημειωθεί το σκορ 1-0 με τιμή 6,00 περίπου. Με πολλαπλασιαστή 6 (1,5 ευρώ ανά στήλη) το συνολικό κόστος φτάνει τα 16,5 ευρώ παίζοντας τους κωδικούς 2-3-4.

 

Αν περάσει μία δυάδα σκορ τα κέρδη θα είναι 54 ευρώ, δηλαδή τριπλασιάζουμε περίπου το κεφάλαιό μας.

 

Αν περάσουν τρία σκορ τότε έχουμε στην τσέπη μας 162 από τις τρεις δυάδες και 324 ευρώ από την τριάδα. Αρα, συνολικό κέρδος 486 ευρώ.

 

Τέλος, αν γίνει η απόλυτη επαλήθευση τότε βγάζουμε 1944 ευρώ από την τετράδα, 1296 ευρώ από τις τέσσερις τριάδες και 324 ευρώ από τις έξι δυάδες, δηλαδή σύνολο 3564 ευρώ.

 

ΕΒΔΟΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 

Στην έβδομη και τελευταία για σήμερα στρατηγική για μεγάλα κέρδη, επιλέγονται τέσσερα ημίχρονα-τελικά Χ-1 που αποδίδουν περίπου 4,50. Ζητάμε δύο, τρεις και τέσσερις επαληθεύσεις και το σύστημα κοστίζει 33 ευρώ αν βάλουμε πολλαπλασιαστή 12 (3 ευρώ ανά στήλη και σύνολο 11 στήλες).

 

Με δύο επαληθεύσεις η δυάδα μας δίνει 60,75 ευρώ, άρα περίπου διπλασιάζουμε το κεφάλαιό μας.

 

Με τρεις επαληθεύσεις το ποσό είσπραξης φτάνει στα 455,63 ευρώ. Τα 273,38 από αυτά προέρχονται από την τριάδα που βγήκε και τα 182,25 από τις τρεις δυάδες που βγήκαν.

 

Τέλος, κάνοντας το απόλυτο, τα κέρδη μας ξεπερνούν τα 2688 ευρώ.

 

Οι έξι δυάδες μας δίνουν 364,5 ευρώ, οι τέσσερις τριάδες μας δίνουν 1093,5 ευρώ και η μία τετράδα 1230,19 ευρώ.

 

Περισσότερα